ACADEMIA VAKFI - OLAĞAN GENEL KURULU

ACADEMIA VAKFI - OLAĞAN GENEL KURULU

Akademia Vakfı Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul kararına göre, 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 14.00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 02 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.00’da yeter çoğunlukla, Atatürk Caddesi, Adliye Sokak, No: 9 adresinde bulunan, Vakıf Merkez Ofisinde toplanacak olan Olağan Genel Kurulun gündemi şu şekilde belirtilmiştir.

1 – Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması

2 – Divan seçimi ( Başkan, Başkan Yrd., Yazman, 2. Yazman )

3 – Gündemin okunarak kesinleştirilmesi

4 – Saygı duruşu

5 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması

6 – Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu okunması ve oylanması

7 – Yeni üyelerin kabulü

8 – Önümüzdeki dönem yeni üyelik şartlarının görüşülmesi ve karara bağlanması

9 – Mevcut üye aidatlarının görüşülüp karara bağlanması

10 – Dilek ve temenniler, kapanış.